انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه گیلان و دانشگاه مالانگ اندونزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دانشگاه گیلان میزبان هیاتی از دانشگاه مالانگ اندونزی جهت بازدید و عقد قرارداد اجرایی تفاهم نامه همکاری عملی در حوزه مسائل آموزشی بود.  هیات اعزامی دانشگاه مالانگ متشکل از رییس دانشکده علوم و تکنولوژی ؛معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی و یکی از اساتید گروه فیزیک دانکشده علوم و تکلنولوژی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دانشگاه گیلان میزبان هیاتی از دانشگاه مالانگ اندونزی جهت بازدید و عقد قرارداد اجرایی تفاهم نامه همکاری عملی در حوزه مسائل آموزشی بود.

7577IMG_9179 هیات اعزامی دانشگاه مالانگ متشکل از رییس دانشکده علوم و تکنولوژی ؛معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی و یکی از اساتید گروه فیزیک دانکشده علوم و تکلنولوژی پس از سه روز مذاکره و بازدید از امکانات دانشکده های فنی ، علوم پایه و علوم انسانی و مذاکره با گروه های ذیربط در دانشگاه گیلان ؛ مقرر شد که تعدادی از پروژه های مشترک از دانشکده فنی ؛ علوم پایه ، ریاضی و معماری و هنر با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان و دانشگاه مالانگ اجرا شود.

در نشست روز انتهایی هم،قراردادی منبی بر راه اندازی “مرکز تحقیقات زبان فارسی ” در دانشگاه مالانگ به امضاء سرپرست دانشگاه گیلان رسید که بر اساس این قرارداد دانشگاه گیلان متعهد گردید که در تجهیز این مرکز از لحاظ آموزشی کمک نماید.

همچنین اعزام استاد از سوی دانشگاه گیلان به دانشگاه مالانگ جهت تدریس زبان فارسی و پذیرش دانشجویان دانشگاه مالانگ جهت یادگیری زبان فارسی در دانشگاه گیلان از دیگر مفاد این تفاهم نامه بود.

Share