اعضای جدید ستاد رفاهی دانشگاه منصوب شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بنا به پیشنهاد معاون اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه و طی حکمی از طرف سرپرست دانشگاه گیلان اعضای جدید ستاد رفاهی دانشگاه منصوب شدند.  دکتر محمد رحیم رمضانیان رئیس ستاد رفاهی(معاون اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه) فیروز همرنگ پور دبیر ستاد رفاهی(رییس اداره کارگزینی و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بنا به پیشنهاد معاون اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه و طی حکمی از طرف سرپرست دانشگاه گیلان اعضای جدید ستاد رفاهی دانشگاه منصوب شدند.

daneshgah guilan دکتر محمد رحیم رمضانیان رئیس ستاد رفاهی(معاون اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه)

فیروز همرنگ پور دبیر ستاد رفاهی(رییس اداره کارگزینی و رفاه)

بابک توکلی عضو ستاد(مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی)

دکتر محمود مرادی عضو ستاد(عضو هیات علمی گروه مدیریت)

مهندس فرزاد شیرزاد عضو ستاد(مدیر امور اداری)

محمدابراهیم رجب پور عضو ستاد(کارشناس مسئول کارگزینی)

Share