اعزام خودروهای مخصوص جمع آوری زباله شهرداری رشت به بندر انزلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهرداری رشت در پی اعزام ماشین آلات برف روبی به شهرستان صومعه سرا ، این بار نسبت به اعزام ۷ دستگاه خودروی مخصوص جمع آوری زباله به شهر انزلی اقدام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهرداری رشت در پی اعزام ماشین آلات برف روبی به شهرستان صومعه سرا ، این بار نسبت به اعزام ۷ دستگاه خودروی مخصوص جمع آوری زباله به شهر انزلی اقدام کرد.
mma1

Share