اعدام دو متجاوز به عنف (۱۸+)+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حکم اعدام دو متجاوز به عنف صبح روز پنج شنبه در شیراز اجرا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حکم اعدام دو متجاوز به عنف صبح روز پنج شنبه در شیراز اجرا شد.

Share