استاندار اسبق گیلان، معاون جدید رئیس جمهور می شود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مسعود سلطانی فر، استاندار اسبق گیلان و عضو شورای شهر تهران با استعفاء از عضویت در شورای شهر گزینه پیشنهادی برای تصدی ریاست سازمان گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی کشور و جایگزین دکتر محمدعلی نجفی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  استاندار اسبق گیلان، میراث دار صنایع دستی و گردشگری کشور می شود.

28404t مسعود سلطانی فر، استاندار اسبق گیلان و عضو شورای شهر تهران با استعفاء از عضویت در شورای شهر گزینه پیشنهادی برای تصدی ریاست سازمان گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی کشور و جایگزین دکتر محمدعلی نجفی خواهد شد.

برخی از سوابق کاری وی چهار سال عضویت در شورای عالی اداری کشور، چهار سال عضویت در شورایعالی اطلاع رسانی کشور، ۱۲سال سابقه استانداری در سه استان گیلان، زنجان و مرکزی (اراک)،۸ سال معاون سیاسی در استانداری های فارس، همدان و هرمزگان و تدوین دهها مقاله علمی در حوزه سیاسی است./ایسنا
ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جابرکوچکی نژاد،مهردادلاهوتی،ناصرعاشوری،حمیدرضاخصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفرنعیمی رز،عطالله حکیمی،

Share