یکی از اعضای ارشد دفتر یک نماینده گیلان بازداشت شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شنیده شده است یکی از اعضای ارشد دفتر یکی از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، از سوی مسئولین ذی ربط بازداشت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شنیده شده است یکی از اعضای ارشد  دفتر یکی از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، dastgiriاز سوی مسئولین ذی ربط بازداشت شد.

بر اساس شنیده ها، این مسئول دفتر متظاهر به شرعیات در حین عمل منافی عفت توسط مامورین ذی ربط بازداشت شد./

Share