اقدام ارزشمند مدیرعامل منطقه آزاد انزلی همزمان با شب یلدا+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرعامل و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی در یک اقدام ارزشمند همزمان با شب یلدا در آسایشگاه سالمندان و معلولین رشت حضور پیدا کردند و شب یلدای خودشان را با این عزیزان تقسیم  نمودند. هیئت تحریریه  پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این اقدام ارزشمند مدیرعامل و مدیران سازمان منطقه آزاد […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرعامل و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی در یک اقدام ارزشمند همزمان با شب یلدا در آسایشگاه سالمندان و معلولین رشت حضور پیدا کردند و شب یلدای خودشان را با این عزیزان تقسیم  نمودند. هیئت تحریریه  پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این اقدام ارزشمند مدیرعامل و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی را ارج می نهد و امیدواریم دیگر مدیران استانی هم با حضور در خانه سالمندان این عزیزانی  را که ب هردلیلی امروز از جمع خانواده دور هستند را مورد توجه قرار دهند

AnzaliFZ-malolin (9) AnzaliFZ-malolin (10) AnzaliFZ-malolin (11) AnzaliFZ-malolin (12) AnzaliFZ-malolin (13) AnzaliFZ-malolin (14) AnzaliFZ-malolin (15) AnzaliFZ-malolin (16) AnzaliFZ-malolin (17) AnzaliFZ-malolin (18) AnzaliFZ-malolin AnzaliFZ-malolin (1) AnzaliFZ-malolin (2) AnzaliFZ-malolin (3) AnzaliFZ-malolin (4) AnzaliFZ-malolin (5) AnzaliFZ-malolin (6) AnzaliFZ-malolin (7) AnzaliFZ-malolin (8)

Share