گزارش تصویری سخنرانی رییس جمهور در جمع سران عشایر لر و عرب خوزستان

Share