گزارش تصویری حضور خانواده هاشمی در دادگاه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه رسیدگی به پرونده فاطمه هاشمی صبح دیروز در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه رسیدگی به پرونده فاطمه هاشمی صبح دیروز در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد.

Share