می شود با تو دل به دریا زد … + پوستر

آقا جان! خوب می دانیم که چگونه در آن سال سخت که به همه آرمان ها و ارزش هایمان حمله شده بود، پرچم را حفظ کردی. هرکسی فراموش کند، امت شما و تاریخ فراموش نخواهد کرد که چگونه هشت ماه تمام فریاد بصیرت سر دادید و مثل چراغی روشن در شب تاریک و غبارآلود فتنه […]

آقا جان!

خوب می دانیم که چگونه در آن سال سخت که به همه آرمان ها و ارزش هایمان حمله شده بود، پرچم را حفظ کردی. هرکسی فراموش کند، امت شما و تاریخ فراموش نخواهد کرد که چگونه هشت ماه تمام فریاد بصیرت سر دادید و مثل چراغی روشن در شب تاریک و غبارآلود فتنه ای سخت درخشیدید. چگونه در نماز جمعه شهر، مثل علی (ع) امت را آگاه ساختی و روشنگری کردی…
اینجا که کوفه نیست حضرت آقا ! ما هم کوفی نیستیم. حال خفاش هایی اصرار دارند بر نبرد علیه نور سخن شما را رها کنند… چه اهمیتی دارد آقا؟
شما امت “نه دی” را دارید و حسینیان هم شما را دارند. حکایت ما و شما که حکایت حکومت نیست، ماجرای عشق است، شما که بغض کنید اشک از دیدگان امت جاری می شود، شما که امر کنید طوفان می کنند شما که طلب صبر و سکوت کنید همراهتان صبر می کنند. کدام مریدی احوال مرادش برایش مهم نیست؟
وارث خون شهدا !
یادت هست که همان روزهای اول پر از نگرانی برایمان زمزمه کردی : “هو الّذى انزل السّکینه فى قلوب المؤمنین…” و دلهای دوستان خدا را آرام کردی؟
یادت هست که با چه اقتداری ندا دادی که “بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نخواهم رفت”؟
یادت هست حضرت آقا که چگونه دلت برای غافلان این فتنه می سوخت و نمی خواستی هیچکس از کشتی انقلاب پیاده شود؟ اما چه کنیم که برخی اصرار داشتند به دوری از خط اصیل امام… همانها که البته خیلی هم دم از امام می زدند!
یادت هست حضرت ماه ؟ همان فریاد های “لبیک” که برای شما سر می داند مردم؟ روز نهم دی…
امام امت! ما قدم قدم همراه شما فتنه ای سخت را پشت سر گذاشتیم… با شما فتح بلندترین قله ها ممکن است … خدا شما را برای ما حفظ کند…
………………………………….
ببینید :
هشت ماه با امام خامنه ای :
day
Share