موافقت کمیسیون تلفیق با واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهندس جعفرزاده از آخرین موصبات کمیسیون تلفیق گفت: در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با واگذاری سهام باشگاه های فرهنگی و ورزشی از طریق مزایده با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ موافق شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت از آخرین psموصبات کمیسیون تلفیق نوبت عصر امروز – یکشنبه ۲۲ دی- گفت: در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی  با واگذاری سهام باشگاه های فرهنگی و ورزشی از طریق مزایده با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ موافق شد .

 نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:عمدتا بحث این موضوع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است.

 ۱۹ هزار میلیارد تومان به جداول درآمدی دولت اضافه شد

 جعفرزاده هم چنین تصریح کرد: ۱۹هم چنین در نشست نوبت عصر امروز ۱۹ هزار میلیارد تومان به تکالیف دولت در جداول درآمدی اضافه شد.

 واگذاری طرح های تملک دارایی  با یشرفت کم تر از ۵۰ درصد به بخش خصوصی و تعاونی

 عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم چنین تصریح کرد: در این جلسه تا به این لحظه بند ص تبصره ۳ در کمیسیون تلفیق حذف شد و بند جایگزین به شرح”  به دستگاه های اجرایی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست های آن اجازه دا ه می شود طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود در حوزه های فرهنگی ، آموزشی ، درمانی ، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کم تر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند به بخش های خصوصی و تعاونی به صورت فروش یا اجازه بلند مدت حداقل ده ساله از طریق مزایده واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره برداری از آنان اقدام نماید. در شرایط مساوی اولویت با تشکل های تعاونی های کارکنان یا بازنشستگان همان دستگاه است” تصویب شد.

 وی ادامه داد: بر این اساس پروژه هایی که زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد واگذار و فjafar180روخته می شود و اولویت با تعاونی های کارکنان و بازنشستگان همان دستگاه است که اگر خریداران از همان دستگاه بودند ده درصد نیز مشمول تخفیف می شوند.

 اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم در خصوص نگهداری حساب های صندوق نزد بانک مرکزی

 این نماینده مردم  در مجلس نهم هم چنین تصریح کرد: تبصره دو بند ح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم که مطرح می کرد” حساب های صندوق تنها نزد بانک مرکزی نگه داری می شود” اصلاح شد و یک جمله به شرح ” و حساب های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ” نیز به آن اضافه شد.

 مجوز انتشار اوراق مشارکت به برخی وزارتخانه ها با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

 جعفرزاده ایمن آبادی هم چنین تصریح کرد: در اصلاح  بند الف تبصره ۶  به شرکت های وابسته وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی اجازه داده شده است که با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف  ۱۵ هزار میلیارد تومان به این شکل برای اجرای طرح ها اوراق مشارکت با تضمین خود شامل اصل و سود منتشر نمایند.

  وی ادامه داد: هم چنین بند ب تبصره ۶ با اصلاحیه ای مبنی بر این که ” به دولت اجازه داده تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن دارای توئجیه فنی و اقتصادی و مالی منتشر نمایند

  اوراق مشارکت و صکوک از مالیات معاف شد

 این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: به دولت اجازه داده شد ۳ هزار میلیارد تومان با تضمین خود با پرداخت اصل سود به منظور اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی اوراق مشارکت منتشر و به جدول شماره  ۵ واریز کند.

  جعفرزاده ایمن آبادی با بیان این که کمیسیون تلفیق با انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری ها با اطلاع وزارت کشور موافقت کرد، گفت: هم چنین در جلسه امروز مصوب شد که به شهرداری کشور و سازمان های وابسته به آن ها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اطلاع وزارت کشور تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک با تضمین خود و بازپرداخت اصل سود آن توسط شهرداری ها منتشر نماید.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم چنین مصوب شد که اوراق مشارکت و صکوک توسط دولت و وزارتخانه ها و شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف شدند./مجلس نیوز

 ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جبارکوچکی نژاد،مهردادلاهوتی،ناصرعاشوری،حمیدرضاخصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفرنعیمی رز،عطالله حکیمی

 

Share