متولی توزیع سبد کالایی دولت مشخص شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شبکه تعاونی‌های مصرف کشور به عنوان متولی توزیع سبد کالای دولت تعیین شدند. به دنبال برگزاری نشست مشترک اتحادیه تعاونی‌های مصرف با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، افراد مشمول دریافت سبد کالایی دولت شناسایی و اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مصرف […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شبکه تعاونی‌های مصرف کشور به عنوان متولی توزیع سبد کالای دولت تعیین شدند.sabad kalaei

به دنبال برگزاری نشست مشترک اتحادیه تعاونی‌های مصرف با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، افراد مشمول دریافت سبد کالایی دولت شناسایی و اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مصرف متولی توزیع سبد کالایی دولت شدند.

همچنین در نشست اتحادیه تعاونی‌های مصرف با معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب شد که نوبت اول سبد کالایی دولت در بهمن ماه سال جاری از طریق شبکه اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مصرف سراسر کشور میان افراد مشمول طرح توزیع شود./ایسنا

Share