ماموران سدمعبر شان دستفروشان را حفظ کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت با بیان اینکه ما نمی توانیم نسبت به طیف گسترده ای از جامعه که دستفروشان هستند، بی تفاوت باشیم گفت: ما به ماموران سد معبر تاکید کردیم با رعایت و حفظ شان دستفروشان با آنان برخورد کنند.

khalili 8به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت با بیان اینکه ما نمی توانیم نسبت به طیف گسترده ای از جامعه که دستفروشان هستند، بی تفاوت باشیم گفت: ما به ماموران سد معبر تاکید کردیم با رعایت و حفظ شان دستفروشان با آنان برخورد کنند.

ابراهیم خلیلی  در جلسه کارگروه ساماندهی دستفروشان شهر رشت اظهار کرد: سد معبر پدیده جدیدی نیست و سد معبر امروزه مدرن شده و دلیل این امر هم استقبال و خرید شهروندان از دستفروشان است.

وی ادامه داد: شهرداری در گذشته یک مرکز خدماتی محسوب می شده است اما امروزه به عنوان یک مرکز فرهنگی، اجتماعی و خدماتی محسوب می شود.

خلیلی افزود: قانون، تکلیف شهرداری را مشخص کرده اما این قانون در سال ۱۳۴۰ نوشته شده از امروز در بسیاری از مسایل ما را با مشکل مواجه می کند زیرا راه حلی برای بسیاری از مشکلات امروز شهروندان در این قانون بیان نشده است .

شهردار رشت خاطرنشان کرد: در یک نگاه باید با دستفروشان برخورد شود زیرا مغازه داران ضمن پرداخت عوارض و کسب جواز به صورت قانونی در حال فعالیت هستند و در مقابل آن یک دستفروش از سر ناچاری ضمن تحمل بسیاری از مشکلات در پی کسب روزی حلال برای خانواده خود است.

خلیلی متذکر شد: ایجاد بازارچه های محلی و ساماندهی دستفروشان شاید بتواند در مقطعی از مشکلات بکاهد اما راه اصلی محسوب نمی شود و ما نمی توانیم نسبت به طیف گسترده ای از جامعه که دستفروشان هستند، بی تفاوت باشیم.

وی افزود: ما به ماموران سد معبر تاکید کردیم با رعایت و حفظ شان شهروندان با آنان برخورد کنند.

در ادامه شهیدی مقدم رئیس راهنمایی و رانندگی رشت در این جلسه اظهار کرد: جمع آوری سد معبر کار درستی است زیرا دستفروشان با پهن کردن بساط خود در کنار خیابان ها و پیاده روها علاوه بر تجاوز به حقوق شهروندان باعث ناامنی های اجتماعی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: دستفروشی و سد معبر در تمام کشور وجود دارد اما در شهر رشت به دلیل جمعیت متراکم و بافت تاریخی بیش از سایر شهرستان ها بروز می کند.

شهیدی مقدم گفت: علاوه بر سد معبر و دستفروشان، مسائل دیگری از جمله حضور وانت بارها در حاشیه خیابان ها که چهره بدی به شهر داده است نیز از مشکلات مهم ما محسوب می شود و یکی دلایل تماس های مردم با پلیس ۱۱۰ جمع آوری وانت بارهاست که تلاش هستیم با اعمال مقررات با این افراد، از ادامه فعالیت شان جلوگیری کنیم./ایسنا

Share