لایحه پیشنهادی روحانی کپی بودجه دولت احمدی نژاد است!!!+سند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی عجیب در آستانه بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مدعی شد که اولین لایحه پیشنهادی بودجه دکتر روحانی بسیاری از مفاد بودجه مشابه قانون بودجه ۹۲ است که در دوره دولت احمدی نژاد تهیه شده بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در این گزارش که با عنوان بررسی بودجه پیشنهادی ۱۳۹۱ از منظر حقوقی در دی ماه جاری با شماره مسلسل ۱۳۴۰۹ از سوی معاونت پژوهشهای سیاسی – حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده  ، با بررسی تفکیکی ۱۹ تبصره اولین لایحه پیشنهادی بودجه دولت ادعا شده “با مقایسه لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۳۹۳ با قانون بودجه ۱۳۹۲ این نکته قابل برداشت است که بسیاری از مفاد لایحه، مشابه بندهای قانون بودجه ۹۲ است که گاه دقیقاً تکرار آن بندهاست و گاهی با تغییرات اندکی مواجه شده است.

8515_447

تصویر صفحه نهم گزارش مرکز پژوهشها درباره تشابه عجیب بودجه ۹۲ و ۹۳

در این گزارش همچنین با اشاره به اینکه بر اساس قانون بایستی لوایح قانونی دولت دارای مقدمه توجیهی شامل مبانی، دلایل، مستندات و نوع نگرش و اهداف دولت باشد، نبود این مقدمه مورد انتقاد قرار گرفته است.
“بندهای مختلف با ماهیت غیربودجه ای” و “بندهای ناقض قوانین دائمی” یکی دیگر از موارد گزارش انتقادی مرکز پژوهشهای مجلس است که در آن از وجود موارد متعدد اشکالات اینچنینی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت انتقاد شده است.
برای دسترسی و مطالعه متن کامل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اینجا کلیک کنید./صبحانه
Share