کمک ۳۸ میلیاردی مردم نیکوکار گیلان به نیازمندان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از روابط عمومی  کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان مردم نیکوکار گیلان در ۹ ماه گذشته سالجاری بالغ بر ۳۸۲ میلیارد ریال به نیازمندان این استان کمک کرده اند  معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد گیلان گفت: طی ۹ ماه گذشته سالجاری مردم نیکوکار این […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از روابط عمومی  کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان مردم نیکوکار گیلان در ۹ ماه گذشته سالجاری بالغ بر ۳۸۲ میلیارد ریال به نیازمندان این استان کمک کرده اند

آقای رمضانی معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد گیلان گفت: طی ۹ ماه گذشته سالجاری مردم نیکوکار این استان مبلغ ۳۸۲ میلیارد و ۵۹۸ میلیون و ۵۴۲ هزار ریالبه نیازمندان گیلانی کمک کرده اند.

رمضانی افزود : این کمکها در قالب صدقات مبلغ ۱۱۱ میلیارد و ۳۲۹ میلیون و ۹۴۱ هزار ریال ، کمکهای خاص مبلغ ۹۱ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۶۱۵ هزار ریال ، کمکهای انتظامی مبلغ ۱۸۰ میلیارد و ۲۵۵ میلیون و ۴۸۷ هزار ریال ، زکات واجب مبلغ ۳ میلیارد و ۱۵ میلیون و ۱۰۲ هزار ریال ، طرح شجره طیبه مبلغ ۱۳ میلیارد و ۸۱۹ میلیون و ۹۷۰ هزار ریال ، زکات انتظامی مبلغ ۱۹ میلیارد و ۱۶۹ میلیون و ۸۰۴ هزار ریال و… بوده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این کمکها در قالب طرح اکرام ایتام صورت گرفته است ؛ گفت: طی ۹ ماه گذشته سالجاری مردم نیکوکار گیلان مبلغ ۳۷ میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۸۷۴ هزار ریال نیز به ایتام تحت حمایت کمیته امداد این استان مساعدت کرده اند.

 

Share