ف مثل فرماندار، فرمانبر

ف مثل فرماندار، فرمانبر” منتسکیو و بحث تفکیک قوا، تئوری فراگیر و پذیرفته ای است که بیشتر کشورهای جهان امروز آن را اعمال می‌کنند و منهای برخی از کشورهای دیکتاتوری، در همه جای جهان اصلی جا افتاده است اما در کشور ما و در برخی از حوزه ‌های انتخابیه، نمایندگان گویا منتسکیو نمی‌شناسند و از […]

ف مثل فرماندار، فرمانبر” GGJ,K
منتسکیو و بحث تفکیک قوا، تئوری فراگیر و پذیرفته ای است که بیشتر کشورهای جهان امروز آن را اعمال می‌کنند و منهای برخی از کشورهای دیکتاتوری، در همه جای جهان اصلی جا افتاده است اما در کشور ما و در برخی از حوزه ‌های انتخابیه، نمایندگان گویا منتسکیو نمی‌شناسند و از قرار با قانون اساسی ما هم چندان آشنایی ندارند که پله‌های وزارت کشور و استانداری‌ها را گز می‌کنند تا تفکیک قوا را با واژه‌ای همچون تعامل و توازن برهم زنند و یا با ابزاری همچون کارت های زرد و قرمز، وظیفه داروی و قضایی بگیرند و دست به کارتشان به قولی خوب شده است.

پس از قهرمانی دولت با آرای اکثریت مردم، امروز چنان فغانی از برخی نمایندگان بر آمده است که به نظر می‌رسد بخشی‌زاده‌ها هم نتوانند برای صلح پا در میانی کنند و متأسفانه عسگرهای نظام نیز آرمان‌ها را فراموش کرده‌اند.‌

دولت شیخ دیپلمات و رئیس جمهور حقوق‌دان شاید بتواند این رویه غلط را که نمایندگان سعی در مهره چینی در سطح حوزه انتخابیه خود دارند، یکبار برای همیشه از بیخ و بن برکند و هر کدام از قوا به وظیفه ذاتی خود بپردازند.

نماینده بر اساس قانون نمی‌تواند از استاندار و یا وزیرکشور درخواست کند که چه کسی به عنوان فرماندار و یا غیره منصوب گردد و زمانی که ورود می‌کند، دو حالت متصور است، یا کم‌رنگ شدن نقش نظارتی نماینده در مقابل مجموعه دولت که یکی از مهمترین و پس از قانون‌گذاری ذاتی‌ترین نقش نمایندگان مردم است و یا تهدید به اعمال فشار از بالا و از طریق زیر سوال بردن وزیر در مجلس که هر دوی این تصورات مذموم و دور از شأن نمایندگان مردم است.

نمایندگانی که امروز در مخالفت با دولت اعتدال از یکدیگر سبقت می‌گیرند، بدانند که این دولت برآمده از رأی همان مردمی است که قرار است فردای انتخابات شما را بهارستانی کنند. مردم ما شاید حافظه تاریخی بلند‌مدت خوبی نداشته باشند اما امروزه سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، بشر را از حافظه بلند‌مدت بی‌نیاز کرده‌اند.

بحث مخالفت نمایندگان با گزینه‌های پیشنهادی استانداری‌ها در بیشتر استان‌ها به گوش می‌رسد. اینکه گزینه نماینده در فلان شهرستان به فرمانداری منصوب شد و مهمتر آنکه برخی از نمایندگان رأی مردم را نادیده گرفته و سعی در ابقای مسئول تندوری دولت قبلی دارند، دیگر شاهکار است.

امروز که آغاز کار دولت است و هنوز مدیران میانی چندان تغییر نکرده‌اند، فرصت هست تا از این سنت غلط جلوگیری کرد و نقش اجرایی دولت و نظارتی مجلس مورد تأکید هر دو قوه قرار گیرد تا کشور در مسیر درستی اداره شود. تا زمانیکه تحذب به معنای راستین آن درکشور نهادینه نشود، نمایندگان نباید خود را همچون حزب‌های صاحب کرسی در دولت ببینند.

سام سکوتی بداغ

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی  لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share