شاه رفت…

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اعتراضات و تظاهرات گسترده مردم ایران باعث شد شاه ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ از کشور فرار کند. انتشار خبر فرار شاه با شادمانی مردم همراه بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اعتراضات و تظاهرات گسترده مردم ایران باعث شد شاه ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ از کشور فرار کند. انتشار خبر فرار شاه با شادمانی مردم همراه بود.
2615637-3714807 2615637-3714808 2615637-3714819 shah4804

Share