سلام نظامی مهناز افشار به بازیگر مرد + عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزادر تصویر زیر سلام نظامی مهناز افشار خطاب به فرامرز قریبیان در سومین جشنواره جام جم را مشاهده می کنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزادر تصویر زیر سلام نظامی مهناز افشار خطاب به فرامرز قریبیان در سومین جشنواره جام جم را مشاهده می کنید.
94tfg85afshar_ir

Share