انتصاب مسئول روابط عمومی دانشگاه گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه گیلان طی حکمی از سوی مدیر حوزه ریاست آقای سعید رهسپار کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی بعنوان مسئول روابط عمومی دانشگاه گیلان منصوب شد. به منظور کم شدن تشریفات و بوروکراسی اداری ، بالا بردن بهره وری و شکل گیری تخصصی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه گیلان طی حکمی از سوی مدیر حوزه ریاست آقای سعید رهسپار کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی بعنوان مسئول روابط عمومی دانشگاه گیلان منصوب شد.rahphp

به منظور کم شدن تشریفات و بوروکراسی اداری ، بالا بردن بهره وری و شکل گیری تخصصی ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی، امور مرتبط با حوزه روابط عمومی به آقای رهسپار محول شد.

امید است با استفاده از نظرات دانشگاهیان گرانقدر و پوشش به موقع توانمندیها و افتخار آفرینی های علمی،پژوهشی و فرهنگی دانشگاهیان،در جهت انجام رسالت خطیر اطلاع رسانی بیش از پیش گام برداریم.

شایان ذکر است عضویت در انجمن روابط عمومی ایران و استان گیلان،عضویت در خانه مطبوعات استان گیلان و همچنین حرفه خیرنگاری از جمله سوابق ارتباطی نامبرده است.

 

 

Share