زمانی، معاون اجرایی هیات امنای دانشگاه های آزاد اسلامی گیلان شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شنیده شد مظاهر زمانی عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حکم دکتر میرزاده ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان معاون اجرایی نماینده تام الاختیار هیات امنای دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان منصوب شد .

zamaniاختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شنیده شد مظاهر زمانی عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حکم  دکتر میرزاده ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان معاون اجرایی نماینده تام الاختیار هیات امنای دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان منصوب شد .

دکتر مظاهر زمانی که در حال  حاضر بعنوان معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مشغول به فعالیت می باشد .

به گزارش دیارمیرزا دکتر احمد شاهورانی، نماینده تام‌الاختیار ریاست عالی دانشگاه در هیئت امنای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان می باشند

Share