معاون اجرایی نماینده تام الاختیار هیات امنای دانشگاههای آزادگیلان شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شنیده شددکتر سید علی میرابراهیمی رییس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با حکم دکتر میرزاده ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان معاون اجرایی نماینده تام الاختیار هیات امنای دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان منصوب شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شنیده شد دکتر سیدعلی میرابراهیمی رییس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با حکم  دکتر میرزاده ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان معاون اجرایی نماینده تام الاختیار هیات امنای دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان منصوب شد .mirebrahimi

شایان ذکر است پیش از این خبری در پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مبنی بر انتصاب آقای  مظاهر زمانی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد رشت  به عنوان معاون اجرایی نماینده تام الاختیار ریاست عالی دانشگاه آزاد در استان گیلان  منتشر شده بود که ظاهرا بعد از صدور حکم از سوی دکتر میرزاده ایشان از قبول این سمت انصراف دادند.

به گزارش دیارمیرزا دکتر احمد شاهورانی، نماینده تام‌الاختیار ریاست عالی دانشگاه در هیئت امنای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان می باشند و شنیده شده است حکم جناب آقای دکتر میرابراهیمی به این سمت از سوی دکتر میرزاده صادر شده و بزودی جهت اجرا  ابلاغ می شود .

تحریریه پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا برای چناب آقای دکتر میرابراهیمی  آرزوی موفقیت  در سمت معاون اجرایی نماینده تام الاختیار ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان را از خداوند متعال مسئلت می نماید .

Share