خودروی کریم باقری چیست؟ + عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مربی تیم فوتبال پرسپولیس حضور محسوسی در تمرینات پرسپولیس دارد. او در چند جلسه ای که دایی محروم بوده تیم را هدایت کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مربی تیم فوتبال پرسپولیس حضور محسوسی در تمرینات پرسپولیس دارد. او در چند جلسه ای که دایی محروم بوده تیم را هدایت کرده است.
IMG06291355

Share