جعفر زاده:بدون لایحه هدفمندی نمی شود قانون بودجه ۹۳ را بررسی کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت در ارائه بودجه بخش عمرانی صادقانه عمل کرده است، گفت: دولت یازدهم بودجه این بخش را با ارقامی که هیچ گاه محقق نمی شود، بزرگ ندیده است. ˈغلامعلی جعفر زادهˈ ضمن تاکید بر ارائه لایحه هدفمندی یارانه ها به […]

jafarzadeh1به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت در ارائه بودجه بخش عمرانی صادقانه عمل کرده است، گفت: دولت یازدهم بودجه این بخش را با ارقامی که هیچ گاه محقق نمی شود، بزرگ ندیده است.

ˈغلامعلی جعفر زادهˈ ضمن تاکید بر ارائه لایحه هدفمندی یارانه ها به مجلس گفت: ارائه نشدن لایحه هدفمندی با لایحه بودجه ۹۳ مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است و اصل یکپارچگی ارائه قانون بودجه را نقض کرده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:لایحه هدفمندی باید ارائه شود و بدون آن هم نمی شود قانون بودجه ۹۳ را بررسی کرد.
وی ارائه به موقع لایحه بودجه ۹۳ و واقعی دیدن بودجه بخش عمرانی را از نقاط مثبت لایحه بودجه ۹۳ ذکر کرد و گفت: بودجه عمرانی کشور در لایحه تقریبا واقعی دیده شده است از این حیث که نیامدند آن را با ارقامی که هیچ وقت حاصل نمی شود، بزرگ ببینند و بعد بتوانند به آن دست درازی کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: این حقه بودجه ای بود که در سال های گذشته بودجه عمرانی را بالا می دادند و ادعا می کردند که بودجه جاری را کم دادیم در حالی که بعد از بودجه عمرانی برداشته و به بخش بودجه جاری می ریختند.
وی گفت: معمولا کسری بودجه بخش عمرانی از بخش عمرانی تامین می شد و کسری بخش جاری خود را نشان نمی داد که این یک فریب بود و فکر می کنم که دولت یازدهم در این زمینه صادقانه اقدام کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره میزان تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی در تورم گفت: هنوز دولت لایحه هدفمندی را ارائه نکرده باید شیوه اجرای آن را دید اما باید در نظر داشت که علت تورم تنها افزایش قیمت حامل های انرژی نیست.

وی شیوه اجرای هدفمندی، توزیع نقدینگی، افزایش حجم نقدینگی و کاهش قدرت ملی پول را از علل ایجاد تورم ذکر کرد و گفت: مشکل فعلی ما تورم نیست بلکه رکود است و باید اصرار کنیم که لایحه هدفمندی طبق قانون به دنبال حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و حل رکود باشد.

وی کسری منابع قانون هدفمندی را مجموعا ۱۴ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: اجرای این قانون امر اجتناب ناپذیری است که دولت قبلی در دست دولت های آتی گذاشته و هیچ کس نمی تواند آن را حل کند چون ۷۶ میلیون حقوق بگیر تولید کردیم که هیچ کس نمی تواند آن را کسر کند./ایرنا

Share