تمرینات تیم داماش گیلان پس از سه روز تعطیلی ازسرگرفته شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بازیکنان ، کادرفنی ومسئولین باشگاه داماش وهیئت فوتبال بامدیرکل جدید ورزش وجوانان گیلان درخصوص مشکلات این تیم تشکیل جلسه دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بازیکنان ، کادرفنی ومسئولین باشگاه داماش وهیئت فوتبال بامدیرکل جدید ورزش وجوانان گیلان درخصوص مشکلات این تیم تشکیل جلسه دادند.

IMG_6514

دراین نشست محمدرضامهدوی ، محمدمختاری ، ابوذررحیمی ، مرتضی ابراهیمی ومصطفی حاجتی هریک به بیان نظرات ومشکلات وپیشنهادات خوددریاشگاه داماش پرداختند.
مسعودرهنمامدیرکل ورزش وجوانان گیلان نیر بااشاره به اینکه ساعتی پس ازدریافت حکم مدیرکلی خودبرای رفع مشکلات داماش بااستاندارمحترم ونمایندگان مجلس درتهران نشستی داشته ، گفت : مسئولین استان ونمایندگان مجلس پای کارآمدندتامشکل داماش هرچه سریعتر برطرف شود.
وی خطاب به بازیکنان گفت : حفظ تیم وسرمربی وکادرفنی بومی داماش دراولویت برنامه های مااست پس بدون هیچ نگرانی باقدرت به تمرینات خودادامه دهید.
مدیرکل ورزش وجوانان گیلان باتشکر ازمسئولین ارشدونمایندگان مجلس درخصوص پیگیری مطالبات ومشکلات داماش گفت : هواداران تیم داماش مطمئن باشندکه به زودی باپیگیریهای انجام شده ازقوه قضائیه ومسئولان وزارت ورزش وجوانان مشکلات داماش برطرف خواهدشد.
افشین ناظمی سرمربی تیم داماش گیلان باابراز نگرانی ازوضعیت فنی این تیم گفت : سه روزاست که تمرینات داماش برگزارنشده وازنظر فنی آمادگی مسابقه رانداریم .
وی باتشکرازمسعودرهنمامدیرکل ورزش وجوانان ومسئولان ونمایندگان مجلس گفت : اولین باراست که مسئوین استان نسبت به مشکلات داماش حساس شده اند وامیدواریم راهکارهای رفع مشکل بررسی واجرایی شود.
Share