تصویر ماندگار عضو ستاد میرحسین در راهپیمایی ۹ دی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دی‌ماه ۸۸ بعد از آنکه غبار فتنه خوابید گروه گروه مردم ایران برای دفاع از حریم امن ائمه اطهار(ع) از همه رنگ به خیابان‌ها آمدند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دی‌ماه ۸۸ بعد از آنکه غبار فتنه خوابید گروه گروه مردم ایران برای دفاع از حریم امن ائمه اطهار(ع) از همه رنگ به خیابان‌ها آمدند.

یکی از این افراد، «محمدرضا رضاییان» عضو ستاد میرحسین موسوی بود که ۹ دی ۸۸ بعد از ماه ها که به قول خودش «سبز» بود آمده بود تا از دروغ گویان و کودتاگران مدرن ابراز برائت کند.

رضائیان عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در نیاوران بود که با حضور در راهپیمایی ۹ دی ۸۸ و دست‌نوشته جالب توجه‌اش، تحلیلی ورای همه تحلیل‌ها درخصوص انتخابات ۸۸ ارائه کرد.

13921008000469_PhotoL

Share