به کوری چشم حسودان ما آقای نوبخت و همه سرمایه های گیلان را دوست داشته و داریم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ایرج ندیمی گفت : بنده شیطنت یک سایت در مورد تیتر تحت عنوان ” جواب تند آقاى نماینده به آقاى دکتر نوبخت ” را صرفاً یک کار رسانه اى براى تیتر سازى دانسته و آنچه بنده مورد نقد قرار دادم که هنوز هم بر آن اصرار دارم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در انتقاد به تیترسازی چند سایت در خصوص رابطه ندیمی و نوبخت، گفت: یک جواب در مورد دوست و سرور ما (دکتر نوبخت) قبلاً داده شد که، بنده شیطنت یک سایت در مورد تیتر تحت عنوان”جواب تند آقاى نماینده به آقاى دکتر نوبخت” را صرفاً یک کار رسانه اى براى تیتر سازى دانسته و آنچه بنده مورد نقد قرار دادم که هنوز هم بر آن اصرار دارم، موضوع توزیع ناهماهنگ منابع بین سه هدف محلى و استانى و ملى است و در این مورد هنوز پافشارى داشته و دارم.

8807

ندیمی افزود: به هـیچ وجه در مورد این شخصیت و سرمایه که خود هم افتخار همکارى در پارلمان و بیرون از آن داشته، هم از جهت احترام و استفاده ملى از این وجود نازنین تغییرى در نظرم نداشته و ایشان را یک شخصیت محترم و مؤدب و فاضل دانسته و در این مورد هم تردیدى ندارم.
وی ادامه داد: در مورد یک شبنامه منتشره هم جوابى دادم که به نحوى هم ایشان و هم بنده را با قصد سوء، مورد تخریب قرار داده که در آن بخش، مسولیت پاسخ به سوالات مطروحه در مورد ایشان را از خود سلب نمودم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ افزود: مجدداً یاد آور مى شوم که، نقد نظر ایشان در بودجه را مورد تاکید قرار مى دهم و شخصیت دوست داشتنى ایشان را باور دارم و از نظر بنده پاسخ به شبهات پیرامون ایشان را مربوط به خود ندانستم.
ندیمی اظهار داشت: بین ایشان و بنده نه مطلبی بود و نه هست و همین جا از این بازى در فضاى مجازى به سهم خود به جهت نجابت ایشان، عذر خواه هستم ولى این عذرخواهى ربطى به مسایل بودجه ندارد، ما دو برادر هستیم که در دوره اول انتخابات از هاشمى دفاع نموده و هزینه آن را هر دو پرداخت نمودیم ولى اختلاف نظرى در یک مورد داریم که قابل رفع خواهد بود، البته در این مورد مطالب دیگرى است که متعاقباً مطرح خواهد شد.
وی تصریح کرد: بنده در مورد همکارى و رفاقت با آقاى دکتر نوبخت نیاز است توضیح بدهم که لااقل از مجلس ششم تاکنون هر دو چه در مجلس و چه در شوراى پول و اعتبار و چه در مرکز تحقیقات استراتژیک، روابط بسیار مثبتى داشته و به قول همکار دائمى ایشان (آقای غفارى) در همین سال گذشته وقتى بنده در سیماى گیلان رفتم در موضوع آزاد راه (ماه ها قبل از انتخابات ریاست جمهورى ۹۲) از همکارى ایشان (با ذکر اسم) یاد کرده و در دوران قبل هم از جهات مختلف با یکدیگر رفاقت کرده و در همان انتخابات اول دوره آقاى هاشمى و احمدى نژاد با هماهنگى ایشان، بنده در لاهیجان و رودسر از رقیب آقاى احمدى نژاد (هاشمى) دفاع کردم.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل خاطر نشان کرد: در مرکز هم با محبت ایشان در امور مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهورى ۹۲، مذاکرات داشته و در همین دوران اخیر هم ایشان از محبت نسبت به بنده فروگذار نکرده و اکنون هم اعلام مى کنم ایشان برادر خوب ماست، هر چند که در نحوه توزیع اعتبارات با ایشان اختلاف نظر داشته و دارم.

ندیمی عنوان کرد: اینکه یک سایت منتسب به بستگان یکی از اشخاص استان گیلان (خواهر زاده!) تمام دشمنى را یک جا (با سابقه قبلی در مورد اکثر نمایندگان گیلان، به جز دایی!) طرح مى کند و نتیجه مى گیرد که ایشان خود را نماینده تر مى داند (برخلاف نظر مثبت اعلامى دایی نسبت به ما) و یا با این و آن همکار بود پس همه گواه مطلب شیرینى از یک بازى است که حتماً قابل پیگیرى است.

وی ادامه داد: اما آنچه در مورد ویژگى مثبت دکتر نوبخت هست و باید اعتراف کرد، ربطی به اظهار نظر نمایندگان ندارد و نشانه همکارى ما با دولت را از وزراء و رأى اعتماد و … بپرسید و در مورد ما و آقاى نوبخت نیز ما دو نفر، حتماً سوابق دوستى با یکدیگر را بهتر مى دانیم ولى اظهار نظر در مورد لوایح حق ماست که نیازى به اجازه خواهر زاده! ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یک سایت (خواهر زاده!) مى نویسد در اظهار نظر شدیداللحن و بعد این جمله را ذکر مى کند که من به نظر همشهرى خود اعتراض دارم ! کجاى این پاراگراف، شدیداللحن است ؟؟!

ندیمی افزود: همشهرى ، آیا انتقاد از نظر سایت (خواهر زاده!) خیلی شدید است؟ لطف فرموده رقیق اللحن آنرا ذکر فرمایید. آیا شما یک بار اعضاى خانواده را با شدید یا رقیق مورد ملاطفت قرار داده اید؟! کوبیدن بقیه نمایندگان شیرین است ولى …

وی با بیان اینکه “این چه فتنه و بازیگرى است” ادامه داد: ما به کورى چشم حسودان اعلام مى کنیم، آقاى نوبخت و همه سرمایه هاى گیلان را دوست داشته و داریم ولى وظایف نقل و نظر و نقد لوایح را حق خود مى دانیم.

نماینده گیلانی مجلس نهم گفت: این چه بازى جدیدى است که مى خواهند هیچ کس حرف نزند و اگر کسی نظر دیگرى را نقل کند و یا نقدکند را با هجمه روبرو سازند که (در این فضاى مه آلود و دیکتاتورى چند سایت) مردم و مخصوصاً نمایندگان آنان، حق نداشته باشند که نظر خود را در مورد بودجه به عنوان یک نماینده و یا نماینده یک کمیسیون در تلفیق بودجه و یا هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در یک جمع شورایی مطرحی کند.

وی افزود: معلوم است که این رفتار ربط به بودجه و … ندارد، بلکه یک سفارش است و گرنه مگر مى شود با احترام از یک همشهرى، یک نظر را نقد کنى و آنرا به ده چیز دیگر سنجاق کنند و مطلب بنویسند؟

ندیمی ادامه داد: اگر بنده وارد بخشى از مطالب مربوط به آقاى نوبخت از جهت اتهاماتى که در آن وجیزه به من و ایشان شد، گردیدم (که بهتر بود اصلاً وارد نشوم) به هیچ وجه قصد طعنه اى در کار نیست.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس نهم اظهار داشت: ایشان در ایام مجلس و پس از آن از افتخارات گیلان بود و هست ولى ظاهراً قصد این است که دو نفر ما یک جا مورد حمله قرار گیریم و باز هم تکرار مى شود در مورد موضوع مورد بحث (بودجه یا کل لوایح) ما هم صاحب نظر بوده و هم اعلام خواهیم کرد همان طور که قانون اساسی این حق را به ما داده است.

وی افزود: ضمناً ادبیات و متن مورد استفاده قبلاً در کامنت یک سایت دیگر آمده که نشانه سفارشى و سنجاقى بودن این مطلب مى باشد.

این نماینده ادامه داد: همان طور که آقاى بزرگوارى نماینده محترم خود گواهى خواهند داد که مزاح فیمابین ما یک موضوع حل شده بود و هست و هم اکنون هم ایشان روزى چند بار از یک سوى مجلس، محبت کرده و مى آیند پیش ما مى نشینند و مى گوییم و مى خندیم (اگر آقایان اجازه بدهند) و آقاى نوبخت را هم دوست داشته و در اولین دیدار از جانب این جماعت از ایشان عذرخواهى خواهیم کرد، ولى بحث طلبگى به جاى خود !

وقتى سایت خواهرزاده ،آنرا( این متن کذا) براى مقامات خارج استان پیامک مى کندایا درحفاظت ازسرمایه هاى استان است؟!
ما به ضرس قاطع اعلام مى کنیم که هدف ناشران و واضعان بیش از آنکه اخلاقى باشد سیاسی است و بیش از آنکه نفى یکى باشد کمر همت به تخریب هردوبسته وما به سهم خوداز جناب نوبخت به این جهت که متاسفانه زمینه آن بیش از انکه متوجه ساحت ایشان باشد (متوجه )خود ماست عمیقا عذرخواهى نموده وپیگیرى انرا از باب پشت پرده انجام خواهم داد
هرچند که خواسته ما درموضوع منابع استانى ( لااقل تا حد زیادى) درنشست ایشان با هیات رییسه کمیسیون تلفیق و رییس مجلس حل شد( منتقدان بخوانند) یعنى قبول شد که حق استانها داده شود

وقتى اخلاق بهانه بی اخلاقى قابل تعقیب مى شود ، خود دلیلى است که این معرکه گیرى ها دلیلى فراترازنقد دارد
مثلا اگر نماینده دردهه ٧٠ چند سالى کارمند مامور ازمحلى بوده انرا با عنوان ( قابل تعقیب ) مصادره سهام و٠٠٠ روبرو مى سازندمى تواتد سفارشى بودن انرا اثبات کند، که چه تصاحب وتسلطى؟! ،آن هم دروقتى که هیچ رابطه اى ازاین جنس وجود ندارد
ویا نماینده چندین سال درماه وچند ماه درجلساتى که درستاد مرکزى مبارزه با قاچاق (به چنددلیل ازجمله  سوابق کمیسیونى وداشتن طرح تحقیق وتفحص و٠٠) شرکت داشته که چندجلسه هم ، دردوران مدیر پیشین ستاد مقارن گشته و از آن ، تحت عناوینى ( مجرمانه) سخن بگویند ،ازنظر هرکسی معناى سفارش داشته که درپیگیرى حقوق قضایی صحت آن به اثبات خواهد رسید.

اینکه نماینده ،مشاور پارلمانى نهاد در زمان چند معاون بوده را ملاط جوسازى قرار دادن ،مى تواند این فرضیه راقوت دهدکه اساس این دوگانه زنى ، طراحى قبلی دارد ، اینکه بنده چرا به نهادرفتم و یا چگونه درقضیه ردصلاحیت براى انتخابات مجلس هشتم ،چنین شرایطى شکل گرفت که به جرم هماندیشى با دوستانى مثل اقاى نوبخت ،توسط همین جماعت محلى وپرونده سازى موهومى که درگذشته به ان پرداخته شدردصلاحیت شده بودم ولى الان باید جواب ندهم که چرا ردشدم ، بلکه باید پاسخ بدهم که چرا به درخواست واصراررییس جمهور وقت جواب مثبت داده شد
درهرحال ما ازنقد نظر دوست اندیشمند خود به نتیجه مورد نظر در توافق ایشان با هیات رییسه تلفیق و رییس مجلس دست یافتیم و بقیه ماجرا طفیل نرد سیاست است ولاغیر

یک نشانه خصمانه بودن متن (طعنه) این است که علیرغم ارایه پاسخ نفى وتکذیب وارسال ان درشب درج ، تاکنون ،سایت خواهرزاده و٠٠٠ چاپ نکرده اند
واقعا اگر شما به دنبال حفظ سرمایه هاى انسانى ایران وگیلان هستید چرا به مقامات خارج ازگیلان پیامک فرستادیدوچرا جوابی را که اثار منفى تیتر شما راکاهش مى دهد چاپ نمى فرمایید
ایا دم خروس ، باور راتسهیل نمى نماید
هرچند که مشکل اعتباراستانها حتى به کمیسیون تلفیق نکشیده ، حل شد ولى شما برنامه تخریب هردونفر راداشته هر چند که رویتان نمى شود، اعلام کنید ولى ما اگر (حتى با نقل یک مطلب منسوب به دیگران ) اساىه ادبى داشتیم ازدوست خود عذرخواهى کرده وخواهیم کرد ولى ظاهرا شما دنبال اهداف دیگرى هستید!!!؟

اگر ما مطلبی درموردنحوه توزیع اعتبارات عمرانى مطرح کردیم باید خدارا شاکر باشیم که دولت ودرراس انان جناب اقاى دکتر نوبخت درجلسه مشترک با هیات رییسه ورییس محترم مجلس (روزشنبه ١٣٩٢/٩/٨ ) همه خواسته ما راپذیرفتند و بخش عمده نگرانى ما را ازجهت محرومیت استانها درچند صورت ، مرتفع نمودند وازاین جهت تشکر و عذرخواهى مجدد از ایشان که به حق ازسرمایه هاى ملى است احساس ودرک و پیگیرى نافع راگوشزد کسانى مى کنم که مى گفتند چرااصلا این بحث مطرح شد./زبان گویا

Share