بنای احمدی نژاد نیامدن به مجمع بود اما روحانی اینطور نیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پس از حضور نیافتن چندباره ریس جمهور در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی رسانه ها مدعی «گلایه آیت الله هاشمی از دکتر روحانی» شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پس از حضور نیافتن چندباره ریس جمهور در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی رسانه ها مدعی «گلایه آیت الله هاشمی از دکتر روحانی» شدند. آیت الله هاشمی رفسنجانی اما در بخشی از گفت و گوی خود با پایگاه خبری «انتخاب» ، توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.ImageThumb2

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «وسعت کاری رییس جمهور به حدی است که نمی توانند هر هفته در جلسات جمع شرکت کنند»، افزود: ما هم در این مورد توقع حضور دائم نداریم.

هاشمی در پاسخ به این سئوال که «تفاوت احمدی نژاد و روحانی در حضور نیافتن در این جلسات وجود دارد؟»، گفت: احمدی نژاد مقید بود که نیاید. آقای روحانی درهمین مدت کوتاه برای  چند جلسه آمده است.

  خبری اخیراً  در مورد عدم حضور آقای روحانی در جلسه مجمع و گلایه حضرتعالی منتشر شد . موضوع واقعی بود یا حاشیه سازی رسانه ها بود؟

● آیت الله هاشمی: کارهای آقای روحانی زیاد است و من هم می دانم هر روز و هر هفته کارهای پیش  می آید که رئیس جمهور  نمی تواند مثل ما سه ، چهار ساعت در جلسات مجمع تشخیص  بنشیند . ما این توقع دایمی را نداریم.

بحثی در اقتصاد مقاومتی بود و  یک بند در پیش نویس آمده بود که باید مرکزی با مشارکت سه قوه ایجاد شود  که برای کارهای مشکل کشور در امور اقتصادی عمل کنند. دولت نظر داشت و می گفت : ما که در قانون گذاری سهیم نیستیم و در قضاوت هم که نیستیم ، امور اقتصادی دست ماست که اگر بخواهیم در این جا شریک شویم ؛دیگر نمی توانیم در اینجا کار کنیم و اگر بخواهید ما کار کنیم ؛ باید  انحصاری دولت باشد و آنها باید به ما کمک کنند .

آقای روحانی در جلسه ای که من نبودم ؛ پیغام داده و گفته بود که دولت این را قبول ندارد. خود ایشان هم نبودند.  در جلسه بعدی که  من رفتم ؛ با اینکه  معترض بود؛  باز نیامدند. والّا می توانستیم در آن جلسه رای بگیریم.. ایشان نیامده بودند؛  برای اینکه برنامه سخنرانی داشتند و به آنجا رفتند بودند . حرف من این بود که برای  مساله مهمی که خود ایشان مخالفت می کنند ؛ باید بیایند و دفاع کنند و ادله خودشان را بگویند؛ وگرنه عموماً رئیس جمهور کار و مسئولیت های زیادی دارد .

با توجه به اینکه در دولت آقای احمدی نژاد این روال بوده و انتقاد ها نسبت به آقای احمدی نژاد خیلی شدیدتر بود .

● آیت الله هاشمی: احمدی نژاد مقید بود که نیاید. آقای روحانی در همین مدت کوتاه برای  چند جلسه آمده است. بحث من این نبود و خود آنها هم می دانستند .چون آقای انصاری؛ آقای  طیب نیا و آقایان دیگر از دولت بودند و می دیدند که ما چه می گوییم . متاسفانه گاهی بعضیها  به حاشیه ها دامن می زنند.

Share