بازدید اعضای شورای شهر رشت از کارخانه آسفالت شهرداری + عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری رشت در بازدیدی که ریاست شورای اسلامی شهر به همراه حاجی پور و رفیعی نوده دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رشت از کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری رشت به عمل آمد ، دکتر جمشیدی ریاست شورای […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری رشت در بازدیدی که ریاست شورای اسلامی شهر به همراه حاجی پور و رفیعی نوده دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رشت از کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری رشت به عمل آمد ، دکتر جمشیدی ریاست شورای اسلامی شهر رشت به ایجاد کارگروهی برای نهضت آسفالت اشاره نمود و گفت : مردمان ما توقع زیادی ندارند ، بهبود آسفالت نظر آنان را جلب می کند و برایشان اهمیت بالایی دارد .assssss assssss1 asssssss2

دکتر رضا جمشیدی انجام اقدامات مناسب در راستای آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر را جزء اقدامات اساسی شهرداری دانست و بسیج کلیه نیروها و امکانات و خدمات را خواستار گردید تا این طرح به سرانجام مطلوبی برسد.

وی افزود : برآورد احجام برای تولید آسفالت – مکان یابی مناسب برای شناسایی معادن جدید مورد نیاز  – برآورد منابع و تجهیزات مورد نیاز و تامین منابع مالی انجام خواهد پذیرفت.

رییس شورای اسلامی شهر رشت گام اول در اجرای نهضت آسفالت را تشکیل کارگروه حفاری دانست و گفت : جلسه مشترکی با استاندار محترم و مدیران کل ذی ربط جهت تسهیل مجوزهای لازم باید انجام پذیرد و نظام مند نمودن کیفیت آسفالت نیز بسیار ضروری می باشد تا یکبار برای همیشه این مشکل را مرتفع نماییم .

وی گفت : باید به گونه ای عمل نماییم که ضمن تعامل با شرکت های حفار در جهت تسریع در نهضت آسفالت بکوشیم نه اینکه شهرداری نقطه ای را آسفالت نموده و شرکت های مذکور نسبت به کنده کاری آن محدوده مجدداً اقدام نمایند.

محمد ابراهیم خلیلی شهردار رشت نیز در این نشست اجرای طرح نهضت آسفالت را برای شهر رشت مهم بر شمرد و گفت : اجرای این طرح باعث می گردد تا تمامی نقاط سطح شهر ترمیم گردد و ثمرات آن نصیب شهروندان گردد.

شهردار رشت اجرای نهضت آسفالت را جزء اقدامات ماندگار در شهر رشت بر شمرد و افزود : مردم عزیز شهر رشت با مشاهده این عمل ، رضایت نسبی آنان حاصل می گردد .

وی تصریح کرد : با بهره مندی از تمامی ظرفیت های شهر رشت ، در جهت توسعه شهری می کوشیم تا بتوانیم در شکوفایی شهر رشت گام های ارزنده ای برداریم.

در ادامه حاجی پور و رفیعی نوده از اعضای شورای اسلامی شهر رشت نیز به ضرورت ترمیم آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر رشت اشاره نمودند و طرح نهضت آسفالت را اقدامی بس ارزنده در راستای بهبود کیفیت محیط شهری عنوان کردند.

Share