پل ارتباطی با رییس جمهور سابق ایران !!!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از دولت بهار، با هماهنگی های های صورت گرفته امکان ارتباط با دکتر احمدی نژاد برقرار شد.   نظر به درخواستهای مکرر علاقه مندان جهت ارتباط با دکتر احمدی نژاد و با پیگیری دولت بهار امکان ارسال نامه به ایشان فراهم شد. بدین منظور دوستداران دکتر احمدی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از دولت بهار، با هماهنگی های های صورت گرفته امکان ارتباط با دکتر احمدی نژاد برقرار شد.144416819-2-ahmadinejad-2

  نظر به درخواستهای مکرر علاقه مندان جهت ارتباط با دکتر احمدی نژاد و با پیگیری دولت بهار امکان ارسال نامه به ایشان فراهم شد. بدین منظور دوستداران دکتر احمدی نژاد می توانند نامه های خود را به پست الکترونیک زیر ارسال نمایند:

dolatebahar96@gmail.com

Share