افزایش ۶۵ درصدی صدقات در فومن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان ، طی ۹ ماه گذشته سالجاری مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از سوی مردم نیکوکار فومن در قالب صدقات و سایر کمکهای مردمی به مددجویان تحت حمایت این نهاد کمک و […]

5125به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان ، طی ۹ ماه گذشته سالجاری مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از سوی مردم نیکوکار فومن در قالب صدقات و سایر کمکهای مردمی به مددجویان تحت حمایت این نهاد کمک و مساعدت شده است که این کمک ها نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۶۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین ۲۸۸ یتیم در قالب طرح اکرام ایتام ، تحت پوشش کمیته امداد فومن هستند که ۸۴۶ نیکوکار از این ایتام حمایت می کنند و از ابتدای امسال تاکنون نیز مبلغ ۹۴۲ میلیون ریال از سوی این نیکوکاران به ایتام فومنی مساعدت شده است.

 

 

 

Share