اجرای سه حکم قصاص در زندان مرکزی شهر رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سه حکم قصاص نفس در زندان مرکزی شهر رشت به اجرا درآمد.

edam1ashxبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان گیلان, مجرمین به اسامی (ع .م) فرزند سید معصوم ،(م.ح) فرزند حسین ،(ر.آ)فرزند مظفرو (پ.آ) فرزند مهدی به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند.

حکم آنان پس از طی تشریفات قانونی و تایید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه ، در زندان مرکزی شهر رشت به اجرا در آمد.

شایان ذکر است دستگاه قضایی استان گیلان و شورای حل اختلاف دادگستری در جهت کسب رضایت اولیاء دم نهایت تلاش خود را بکار گرفت که در نهایت با درخواست اولیاء دم و صدور مجوز از سوی ریاست معظم قوه قضائیه حکم فوق اجرا گردید.

Share