آمادگی منطقه آزاد انزلی برای توسعه و صادرات محصولات کشاورزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رضا مسرور رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل این سازمان دردیدار بارئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، مزایای قانونی مناطق آزاد را فرصتی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از روابط عمومی  سازمان منطقه آزاد انزلی، رضا مسرور رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل این سازمان دردیدار بارئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، مزایای قانونی مناطق آزاد را فرصتی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان اعلام و اظهارداشت: توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان درصورت تولید برمبنای نیاز بازارهای مصرف کشورهای هدف، بازاریابی تخصصی و بهره گیری از ظرفیتهای و معافیت های قانونی این منطقه قابل دست یابی است.

koleJahad2-anzalوی حمایت از تشکیل شرکتهای تخصصی صادرات محصولات کشاورزی با حضورکشاورزان گیلانی را در دست یابی به این مقصود حائز اهمیت ارزیابی کرد و گفت: باعنایت به جایگاه گیلان درکشاورزی کشور و با گسترش صادرات میتوان از ظرفیتهای خدادادی استان برای رشد اشتغالزایی مولد در گیلان بهره برد

مسرور آمادگی سازمان متبوع خود را برای توسعه همکاریهای مشترک با بخشهای مختلف صنعت کشاورزی استان اعلام و افزود: باایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی درمنطقه آزاد انزلی می توان ارزش افزوده برای سرمایه گذاری درکشاورزی استان فراهم نمود و دراین مسیر می توان از توانمندیهای اتحادیه های تولیدکننده و صادرکننده محصولات کشاورزی و دامی گیلان برای توسعه فعالیتها در این منطقه استفاده کرد.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی بازاریابی دقیق و کارشناسی شده برای شناسایی محصولات مورد نیاز کشورهای حاشیه دریای خزر و قففاز را مهم ارزیابی کرد و گفت: کشاورزی توانمندی مضاعف گیلان درعرصه های صادراتی و اشتغالزایی است که با همکاری بیشتر دو طرف قابل تحقق می باشد.

علیرضا شعبان نژاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه استان گیلان ۹/۰ درصد وسعت کشور را داراست اما ۳ درصد محصولات کشاورزی ایران در این استان تولید می شود اضافه کرد: رویکرد جهاد کشاورزی استان تدوین همکاریهای مشترک و بهره گیری ازمزایای قانون منطقه آزاد انزلی با هدف رونق صنعت کشاورزی و دامی گیلان است.

وی رشد صنعت کشاورزی را زمینه ساز توسعه صنایع وابسته به این صنعت ارزیابی نمود و گفت: فضای جدید مدیریتی و رویکرد تعاملی منطقه آزاد با سایر نهادهای استان، رغبت ما را برای گسترش همکاریها افزایش داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اضافه نمود: در ۹ ماهه نخست سال جاری میزان صادرات محصولات کشاورزی و دامی به ۱۳۴ میلیون دلار بالغ شده که امیدواریم با توسعه همکاریها و استفاده ظرفیت های منطقه آزاد انزلی افزایش یابد.

Share