۶ راه حل جدید دولت برای افزایش بکارگیری بازنشستگان!!! + سند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هیات دولت برای افزایش بکارگیری بازنشستگان، شش راه حل جدید از جمله اشتغال در پست های مدیریتی مقامات و قرارداد با پزشکان، وکلاء و مهندسان بازنشسته را در نظر گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هیات وزیران در جلسات مختلف تمهیدات جدیدی برای ترتیب «اشتغال و به کارگیری بازنشستگان» بر اساس اختیارات قانونی موجود را در نظر گرفته و معاون اول رئیس جمهور و معاون حقوقی رئیس جمهور را برای پیگیری این موضوع تعیین کرده است.

بر این اساس ۶ راه حل برای استفاده از بازنشستگان در دولت تدوین شده که شامل مواردی چون ۱- استفاده از ظرفیت بند «ب» ماده (۶۵) برنامه پنجم (پست های مقامات، اعضاء هیأت علمی و ایثارگران) ، ۲- اشتغال ایثارگران بازنشسته، ۳- اشتغال کارمندان بازنشسته ، ۴- به کارگیری بازنشستگان به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ای و ۵- قرارداد با پزشکان، وکلاء و مهندسان بازنشسته است.

از سوی دیگر دوفوریت طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی که در دستور کار جلسه علنی روزیکشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، به تصویب رسیده و از مجموع نمایندگان حاضر در جلسه ۱۶۶ نماینده رای موافق، ۳۱ نماینده رای مخالف و ۸ نماینده رای ممتنع به دوفوریت این طرح دادند که بر اساس آن، با وجود نیروی کار جوان، فعال و دارای تعهد و تخصص در کشور انتصاب افراد بازنشسته یا فاقد توان جسمی لازم به لحاظ سن بالا در سمت‌های اجرایی مانند استاندار، معاونین،‌ معاون استاندار و معاونین وزرا قابل قبول نخواهد بود.

اگرچه نامه معاون حقوقی رئیس جمهور در این رابطه به تاریخ ۱۳ آبان ماه جاری خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ارسال شده، اما با این مصوبه مجلس باید دید در نهایت نظر دولت در این خصوص چه خواهد بود.

U1 U2 U3 U4

Share