کدامیک از نمایندگان مجلس یارانه دریافت نمی‌کنند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا , حدادعادل، نادران، پزشکیان، علیرضا سلیمی،مصطفی رحماندوست، اسماعیل کوثری، امیرحسین قاضی‌زاده، نادر قاضی‌پور، احمدرضا دستغیب، مرتضی آقاتهرانی، محمدحسین فرهنگی، محمدعلی بزرگواری،اللهیار ملک شاهی، علیرضا محجوب، اسماعیل جلیلی، ایرج ندیمی، زهره طبیب زاده، علی اصغر زارعی،  غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ،عزت الله یوسفیان ملا و قاسم جعفری یارانه دریافت نمی‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا , حدادعادل، نادران، پزشکیان، علیرضا سلیمی،مصطفی رحماندوست، اسماعیل کوثری، امیرحسین قاضی‌زاده، نادر قاضی‌پور، احمدرضا دستغیب، مرتضی آقاتهرانی، محمدحسین فرهنگی، محمدعلی بزرگواری،اللهیار ملک شاهی، علیرضا محجوب، اسماعیل جلیلی، ایرج ندیمی، زهره طبیب زاده، علی اصغر زارعی،  غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ،عزت الله یوسفیان ملا و قاسم جعفری یارانه دریافت نمی‌کنند.

Share