پیشنهاد رئیس جمهور روحانی قطعنامه سازمان ملل شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران با موضوع جهان ضد خشونت و افراطی گری را با اجماع تصویب کرد.

roohaniبه گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  پیشنهاد جهان ضد خشونت و افراطی گری را  دکتر روحانی رئیس جمهوری کشورمان در سخنرانی مهر ماه گذشته در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده بود.

محمد خزاعی نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل پیش از آغاز رای گیری با قدردانی از کشورهای حامی این ایده گفت: حمایت کشورها در تصویب این قطعنامه، نشانگر لزوم در دستور کار قرار گرفتن چالش امروز جهان و نیاز روز افزون مقابله با خشونت و افراطی گری در جهان است.

محمد خزاعی افزود: توجه اصلی این پیش نویس معطوف به مقابله با رشد افراطی گری و خشونت های فرقه ای در برخی از مناطق جهان است.

وی گفت: ایده اصلی این قطعنامه را آقای روحانی مطرح کرد و هدف آن تقویت روحیه تعامل و حرکت در جهت رفع خشونت و افراطی گری در سراسر دنیاست.

نماینده کشورمان در سازمان ملل افزود: بخش قابل توجهی از سخنان رئیس جمهور در افتتاحیه مجمع شصت و هشتم به لزوم مبارزه با دو پدیده افراط و خشونت و طرح نگرانی درباره نهادینه شدن خشونت و افراطی گری به جای گفتگو و تعامل و خطرات ناشی از آن اختصاص یافت.

وی گفت: با توجه به وضعیت امروز جهان لازم است جامعه بین المللی بیش از هر زمان دیگری به اتخاذ راههای موثر برای مقابله با افراطی گری و خشونت اقدام کند و این قطعنامه از این نظر بی بدیل است که تاکنون مجمع عمومی در خصوص مقابله با افراطی گری توام با خشونت مصوبه ای نداشته است.

خزاعی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: این پیش نویس از تمامی کشورهای عضو، نهادهای سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی و غیر دولتی می خواهد سیاستهای جدیدی را با هدف مقابله با خشونت و افراطی گری تدوین و راههای عملی مقابله با آن را از طریق آموزش و فعال کردن جوامع و نهادهای اجتماعی معرفی کنند.

سفیر و نماینده کشورمان در سازمان ملل افزود: بر همین اساس از دبیرکل سازمان ملل نیز خواسته شده است در اجلاس هفتادم مجمع عمومی به اجرای مفاد این قطعنامه و مساعدت سازمان ملل و دبیرخانه در کمک به اعضا برای آگاه سازی مردم کشورها اقدام کند.

نمایندگی کشورمان در سازمان ملل در این باره پیش نویسی را تهیه و ضمن رایزنی با دیگر کشورها روز چهارشنبه موفق شد قطعنامه نهایی را با اجماع کامل به تصویب رساند./واحد مرکزی خبر

Share