واکنش فیسبوکی ظریف به تحریف سخنانش درباره جزایر ابوموسی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، بعد از کنفراس مطبوعاتی مشترک وزیر امورخارجه ایران و کویت درخصوص جزایر سه گانه، خبرگزاری رویترز در مطلبی به نقل از ظریف نوشت:«تهران آماده گفت‌وگو درباره یکی از این جزایر به نام «ابوموسی» است.» جوسازی خبرگزاری رویترز درحالی صورت گرفت که بنا به گفته مرضیه افخم سخنگوی وزارت […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، بعد از کنفراس مطبوعاتی مشترک وزیر امورخارجه ایران و کویت درخصوص جزایر سه گانه، خبرگزاری رویترز در مطلبی به نقل از ظریف نوشت:«تهران آماده گفت‌وگو درباره یکی از این جزایر به نام «ابوموسی» است.»
69931جوسازی خبرگزاری رویترز درحالی صورت گرفت که بنا به گفته مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه بر اساس نوار ضبط شده موجود، خبرنگاری راجع به جزایر ایرانی سوال کرد که وزیر امور خارجه کشورمان پاسخ داده است: «سوء تفاهم در خصوص ابوموسی از طریق گفت‌وگو قابل حل است.»

در همین راستا یکی از کاربران صفحه فیسبوک ظریف خواستار ارائه توضیحی از سوی وی شده است. ظریف در پاسخ به این کاربر نوشته است« ﺑﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺰﺍﯾﺮ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ، ﻣﻮﺿﻊ ۲۰ ﺳﺎﻟﻪﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﺀﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ «ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ »۱۹۷۱ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﻢ. ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺳﺆﺍﻟﯽ ﺩﺍﺭﻡ . ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﺳﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ﺑﻬﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ؟ ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﻐﺮﺽ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺎﺕ ﻭ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺑﯿﺪﻥ ﺑﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﯾﻦﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺳﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ.
Share