نامه تهدیدآمیز نهادهای نظارتی به باشگاه‌ها در خصوص بازیکنان دائم الخمر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نهادهای نظارتی در نامه‌ای به باشگاه های فوتبال نسبت به رفتارهای بازیکنان غیر مسلمان هشدار دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  پس از انتخاب دولت جدید و معرفی وزیر ورزش و جوانان نظارت روی رشته های ورزشی و فوتبال بیشتر شده است.

ImageThumb2 (5)

طی چند روز گذشته از سوی نهادهای نظارتی نامه ای به باشگاه های فوتبال ارسال شده مبنی بر اینکه مراقب رفتار بازیکنان خارجی و بازیکنان غیر مسلمان خود باشند.

طبق اخبار واصله در این نامه محرمانه آمده است برخی بازیکنان غیر مسلمان دائم الخمر هستند و باشگاه ها باید مراقب رفتار این بازیکنان باشند و عملکرد آنها را زیر نظر بگیرند زیرا آنها در مملکتی با قوانین اسلامی زندگی می کنند.

از سوی دیگر در این نامه قویا تاکید شده در صورت کوچکترین تخلفی در نحوه حضور این بازیکنان در تمرینات و محل بازی ها با مدیریت باشگاه ها برخورد قانونی و جدی خواهد شد.

Share