فقر یکی از عوامل بحران در جامعه است

علی محمدی فقر را یکی از عوامل بحران در جامعه عنوان و تصریح کرد: گسترش عدالت اجتماعی ، ایجاد فرهنگ کارو تلاش از جمله راهکارهای مناسب برای جلوگیری از فقر و محرومیت خانواده ها است که با آموزش مهارت و همچنین ارائه تسهیلات مناسب به مددجویان و تقویت و ایجاد انگیزه در آنان ، بخش زیادی از این خانواده ها توانسته اند ایجاد اشتغالزایی نمایند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سومین گردهمایی فصلی کمیته امداد گیلان با حضور مدیرکل ، قائم مقام ، مدیران ، معاونین و رؤسای ستادی و شهرستانی این نهاد در رشت برگزار شد.

 مدیرکل کمیته امداد گیلان در این گردهمائی دوروزه با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حاج حبیب ا… عسگراولادی گفت: ایشان در طول سالهای خدمت خویش همواره در جهت رفع مشکلات محرومان گام برداشت و در این زمینه خدمات شایانی را از خود به جای گذاشت.alimohammad1

حسین علی محمدی با بیان اینکه تفکر مرحوم عسگراولادی همواره در مسائل گوناگون این نهاد راه گشاء بوده افزود: سخنان ایشان برگرفته از آیات قرآن کریم بود و به همین خاطر ضمن نفوذ در دلها ، در خدمت گذاری به نیازمندان نیز بسیار اثرگذار می باشد.

وی در ادامه سخنانش به گردهمائی فصلی کمیته امداد اشاره کرد و گفت : این سومین گردهمایی فصلی است که در سالجاری و  با شعار هم افزایی ، وحدت و انسجام اداری برگزار و در آن بخشی از مشکلات موجود در کمیته های امداد استان بررسی و راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکلات و موانع ارائه می شود.

علی محمدی فقر را یکی از عوامل بحران در جامعه عنوان و تصریح کرد: گسترش عدالت اجتماعی ، ایجاد فرهنگ کارو تلاش از جمله راهکارهای مناسب برای جلوگیری از فقر و محرومیت خانواده ها است که با آموزش مهارت و همچنین ارائه تسهیلات مناسب به مددجویان و تقویت و ایجاد انگیزه در آنان ، بخش زیادی از این خانواده ها توانسته اند ایجاد اشتغالزایی نموده و در مدت زمان کوتاهی به استقلال مالی دست پیدا کنند.

 در ادامه این گردهمائی ، ضمن ارائه گزارش کوتاه مدیران و معاونین از عملکرد واحدهای مختلف کمیته امداد گیلان ، کارگروه ۴ گانه اشتغال و خودکفایی ، حمایت و سلامت خانواده ، مشارکتهای مردمی و اداری مالی نیز تشکیل جلسه دادند و راهکارهای مناسب جهت رفع موانع و مشکلات این نهاد جهت خدمت رسانی به مددجویان و محرومان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سومین گردهمایی فصلی کمیته امداد گیلان با حضور مدیرکل ، قائم مقام ، مدیران ، معاونین و رؤسای ستادی و شهرستانی این نهاد در رشت برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان ،  مدیرکل کمیته امداد گیلان در این گردهمائی دوروزه با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حاج حبیب ا… عسگراولادی گفت: ایشان در طول سالهای خدمت خویش همواره در جهت رفع مشکلات محرومان گام برداشت و در این زمینه خدمات شایانی را از خود به جای گذاشت.

حسین علی محمدی با بیان اینکه تفکر مرحوم عسگراولادی همواره در مسائل گوناگون این نهاد راه گشاء بوده افزود: سخنان ایشان برگرفته از آیات قرآن کریم بود و به همین خاطر ضمن نفوذ در دلها ، در خدمت گذاری به نیازمندان نیز بسیار اثرگذار می باشد.

وی در ادامه سخنانش به گردهمائی فصلی کمیته امداد اشاره کرد و گفت : این سومین گردهمایی فصلی است که در سالجاری و  با شعار هم افزایی ، وحدت و انسجام اداری برگزار و در آن بخشی از مشکلات موجود در کمیته های امداد استان بررسی و راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکلات و موانع ارائه می شود.

علی محمدی فقر را یکی از عوامل بحران در جامعه عنوان و تصریح کرد: گسترش عدالت اجتماعی ، ایجاد فرهنگ کارو تلاش از جمله راهکارهای مناسب برای جلوگیری از فقر و محرومیت خانواده ها است که با آموزش مهارت و همچنین ارائه تسهیلات مناسب به مددجویان و تقویت و ایجاد انگیزه در آنان ، بخش زیادی از این خانواده ها توانسته اند ایجاد اشتغالزایی نموده و در مدت زمان کوتاهی به استقلال مالی دست پیدا کنند.

 در ادامه این گردهمائی ، ضمن ارائه گزارش کوتاه مدیران و معاونین از عملکرد واحدهای مختلف کمیته امداد گیلان ، کارگروه ۴ گانه اشتغال و خودکفایی ، حمایت و سلامت خانواده ، مشارکتهای مردمی و اداری مالی نیز تشکیل جلسه دادند و راهکارهای مناسب جهت رفع موانع و مشکلات این نهاد جهت خدمت رسانی به مددجویان و محرومان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Share