رد کلیات طرح محدودیت بکارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح محدودیت بکارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی مخالفت کردند. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، این طرح پیش از این به عنوان طرح «ممنوعیت» و به صورت دوفوریتی تصویب شده بود که کمیسیون اجتماعی پس از بررسی آن را […]

majlisبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح محدودیت بکارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، این طرح پیش از این به عنوان طرح «ممنوعیت» و به صورت دوفوریتی تصویب شده بود که کمیسیون اجتماعی پس از بررسی آن را به «محدودیت» تغییر داد.
در جلسه امروز مجلس ابتدا نمایندگان درخواست کردند تا یک فوریت آن به تصویب برسد تا یک ماه در کمیسیون تخصصی درباره آن کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد و سپس به صحن بیاید تا طرحی کامل و دقیق تری باشد که نمایندگان با یک فوریت آن مخالفت کردند و سپس باتوجه به اینکه پیش از این دوفوریت آن در روز یکشنبه رای آورده بود وارد کلیات شدند.
پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان درباره کلیات آن، از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر کلیات طرح با ۱۲۷ رای مثبت، ۶۹ رای منفی و ۸ رای ممتنع رد شد.
با توجه به مغایرت این طرح با قانون برنامه پنجم باید دو سوم آرا کسب می شد که این گونه نشد بنابراین با رد کلیات ، طرح مذکور از دستورکار نمایندگان خارج و کنار گذاشته شد./واحدمرکزی خبر

Share