خروس عجیب و غریب + عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این خروس با پر های فرفری در استان هنان چین پیدا شده. با وجود اینکه داشتن پرهای فرفری برای پرندگان چیزی غیر طبیعی نیست، این یک اتفاق نادر برای یک خروس است. این خروس وقتی در ماه آپریل از تخم درآمد عادی بود ولی بعد از شروع پوست اندازی, […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این خروس با پر های فرفری در استان هنان چین پیدا شده. با وجود اینکه داشتن پرهای فرفری برای پرندگان چیزی غیر طبیعی نیست، این یک اتفاق نادر برای یک خروس است.

این خروس وقتی در ماه آپریل از تخم درآمد عادی بود ولی بعد از شروع پوست اندازی, پرهایش اینگونه شدند./باشگاه خبرنگاران
19947214_10834464ddbcb_002

Share