بریدن سر سرباز سوری در فهرست ۱۰ عکس برتر تایم عکس +۱۸

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، خبرنگار روزنامه تایمز در توصیف این اقدام عناصر مسلح گفت: اینگونه اقدامات وحشیانه فقط در قرون وسطی مشاهده می شد. “پاتریک ویتی” خاطرنشان کرد: در روستای کفرغان در حلب عناصر القاعده مردم را برای مشاهده سربریدن یک سرباز سوری که در جریان عملیاتی به اسارت گرفته شده […]

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، خبرنگار روزنامه تایمز در توصیف این اقدام عناصر مسلح گفت: اینگونه اقدامات وحشیانه فقط در قرون وسطی مشاهده می شد.
“پاتریک ویتی” خاطرنشان کرد: در روستای کفرغان در حلب عناصر القاعده مردم را برای مشاهده سربریدن یک سرباز سوری که در جریان عملیاتی به اسارت گرفته شده بود ، دعوت کردند.
96445_600

Share