ایمیل آقای شهردار ،پل ارتباط مستقیم شهروندان رشتی با ایشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در آغازین روزهای کاری ، شهردار رشت به عنوان یکی از اولین اقدامات خویش  از کلیه شهروندان محترم شهرباران خواست تا با استفاده از آدرس پست الکترونیکی  khalili@rasht.irبه طور مستقیم انتقادات ، پیشنهادات و هرگونه مطلب مرتبط با موضوعات شهری ، عملکرد مجموعه شهرداری و مشکلات و معضلات احتمالی […]

khalili 8به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در آغازین روزهای کاری ، شهردار رشت به عنوان یکی از اولین اقدامات خویش  از کلیه شهروندان محترم شهرباران خواست تا با استفاده از آدرس پست الکترونیکی  khalili@rasht.irبه طور مستقیم انتقادات ، پیشنهادات و هرگونه مطلب مرتبط با موضوعات شهری ، عملکرد مجموعه شهرداری و مشکلات و معضلات احتمالی مربوط به مراجعات شهروندان به سازمان ها ، مناطق و ادارت مرتبط با شهرداری کلان شهر رشت را به همراه مستندات لازم و اطلاعات تماس با وی در میان بگذارند..
بنا بر اعلام شهردار جدید رشت کلیه ایمیل های دریافتی از طریق آدرس مذکور پس از طبقه بندی موضوعی و انجام بررسی های لازم در صورت نیاز مستقیماً به مراجع مربوطه ارجاع و به طور مستمر مورد پی گیری قرار می گیرد  و در صورت لزوم و در دسترس بودن اطلاعات ارسال کننده ایمیل ، با وی درخصوص روند رسیدگی و پیشرفت موضوع تماس گرفته خواهد شد.
لازم به ذکر است کمیته ای خاص جهت رسیدگی به موضوعات فوق الذکر به زودی در شهرداری کلانشهر رشت تشکیل و اقدامات مقتضی را معمول و نتیجه را اطلاع رسانی خواهند نمود.

Share