اوباما منتظر دعوتنامه برای سفر به ایران است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا خبرگزاری جمهوری افغانستان به نقل از روزنامه الجریده کویت نوشت: باراک اوباما رییس جمهور آمریکا منتظر دریافت دعوت نامه از تهران برای سفر به ایران است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا خبرگزاری جمهوری افغانستان به نقل از روزنامه الجریده کویت نوشت: باراک اوباما رییس جمهور آمریکا منتظر دریافت دعوت نامه از تهران برای سفر به ایران است.

ImageThumb2 (1)خبرگزاری جمهوری افغانستان روز شنبه به نقل از الجریده افزود: اوباما می خواهد اولین رییس جمهور آمریکا باشد که پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ به تهران سفر می کند.الجریده به نقل از یک منبع دیپلماتیک آمریکایی افزوده است: اوباما تمایل دارد اواسط سال ۲۰۱۴ به تهران سفر کند.

این منبع گفت: تمایل مشترکی در این باره وجود دارد، اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست و اوباما منتظر این سفر است تا سیاست جدید خود در منطقه را بر اساس اصل عدم دخالت نظامی و توازن را پیاده کند. /انتخاب

Share