افزایش فیش حقوقی وزرا و مدیران ریاست جمهوری دولت روحانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شنیده‌ها حاکی از این است که حقوق وزرا و مدیران نهاد ریاست جمهوری به طور جهشی افزایش یافته است. گفته می‌شود، حقوق مدیران نهاد ریاست جمهوری حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافته و بنا بر برخی اقوال غیررسمی حقوق وزرای کابینه نیز افزایش حدوداً ۱۰ میلیون تومانی را شاهد […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شنیده‌ها حاکی از این است که حقوق وزرا و مدیران نهاد rohani yaranریاست جمهوری به طور جهشی افزایش یافته است.

گفته می‌شود، حقوق مدیران نهاد ریاست جمهوری حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافته و بنا بر برخی اقوال غیررسمی حقوق وزرای کابینه نیز افزایش حدوداً ۱۰ میلیون تومانی را شاهد بوده است. گفتنی است، وزیران نیز حقوق خود را از نهاد ریاست جمهوری دریافت می‌کنند.
دریافت کمک ۴۰۰ میلیونی توسط «م -ق» 

همچنین در راستای خاصه‌خرجی‌های رایج این روزها، شنیده شده است که «م‌‌ـ‌ق» از عناصر رسانه‌های زنجیره‌ای جریان چپ در ۲ فقره مبالغ ۱۵۰ و ۲۵۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی یک سایت خبری دریافت کرده است.

 

منبع: وطن امروز
Share