۲۶ درصد جوانان بیکارند!!!!!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصدی و نرخ بیکاری ۲۶ درصدی جوانان گفت:‌ این ارقام و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی ۳۸درصدی نشان دهنده این است که ازنظر نرخ بیکاری درشرایط مطلوبی قرار نداریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی درمراسم افتتاح نمایشگاه کاردانشگاه صنعتی شریف که امروز درمحل این دانشگاه برپا شده بود اظهار امیدواری کرد :‌ فارغ التحصیلان دانشگاهی اگر درقالب تعاونی های دانش بنیان شرکت تشکیل دهند صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون ‌تا ۸۰ درصد تسهیلات دریافتی را ضمانت می کنند. باتصمیم یاد شده مشکل تامین وثیقه اخذ تسهیلات فارغ التحصیلان برطرف شود.rabiy

وی ‌تولید اندیشه و فکر و تولید ی ملموس رادوعنصر، اساسی برای توسعه و عزت کشور دانست و افزود:این دوعنصرباتولید فکرو تولید فیزیکی می توانند حیات روبه پیشرفت کشور را تضمین کنند. وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:‌اعتقاد دارم که تولید قدرت و ثروت ملی درسایه تلاش این دو عنصرمحقق می شود چرا که امروز مفهوم قدرت ملی تغییرپیدا کرده است وتولید فکری که بتواند به تولید منجرشود قدرت جامعه محسوب می شود و همان گونه که مقام معظم رهبری تاکید دارند پیشرفت کشورباید از سرعت بیشتری برخوردارشود .

ربیعی بااشاره به نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصدی و نرخ بیکاری ۲۶ درصدی جوانان افزود :‌این ارقام و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی ۳۸درصدی نشان دهنده این است که ازنظر نرخ بیکاری درشرایط مطلوبی قرار نداریم. وی،‌ میانگین رشد بهره وری نیروی کار را ۱.۳ درصد اعلام کرد و با اشاره به اینکه ازنظر شاخص سهولت کسب و کاردر بین کشورهای جهان رتبه ۱۴۴ را داریم گفت :‌رتبه کشوردربین کشورهای مختلف ازنظرحمایت ار سرمایه گذاری نیز۱۶۶ است و این نشان می دهد به راحتی نیز نمی توانیم به سمت سرمایه گذاری آسان و افزایش اشتغال حرکت کنیم.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی به برنامه های گسترده دولت درحوزه بهبود فضای کسب و کار و اشتغال اشاره کرد وگفت:‌ این برنامه در دو عرصه سیاست خارجی و داخلی هم زمان پیش می رود. ربیعی یاد آورشد: ‌برای برون رفت از این وضعیت نیازداریم که دانشگاهیان وارد عرصه شوند و ما انتظارداریم دانشگاه در ترویج فرهنگ کار، تولید و کارآفرینی مطالعات و پژوهش های گسترده ای را انجام دهد.

وی تاکید کرد: ما به ترویج و تقویت فرهنگ کار،‌تولید ،‌کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی با بهره گیری از نظام آموزشی و رسانه ای نیازداریم وباید به مستند سازی چهره های ماندگاردرعرصه کار و کارآفرینی اقدام کنیم. وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه نقدینگی موجود در جامعه اگر درمسیر تولید قرارگیرد می تواند بخش عمده ای ازمشکلات را برطرف کند یاد آورشد:‌ هنوزنگهداری نقدینگی ها وسوق ندادن آن به چرخه تولید یک فرهنگ است.

ربیعی شناخت تجربه بنگاه های فعال ومدل سازی الگوهای ایجاد اشتغال را یکی از وظایف دانشگاهیان دانست و با اشاره به اینکه توام کردن آموزش و مهارت یکی از مشکلات آموزشی کشور است گفت:‌ دانشگاهی که نه تئوریسین و نه تکنسین تولید کند نمی تواند به مسیر توسعه کشور کمک کند. وی ازتقویت صندوق شراکت برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا خبرداد و یاد آورشد:‌ بررسی زمینه های مختلف نشان می دهد درحوزه “آی تی”‌ می توان حداقل دومیلیون شغل تولید کرد.

ربیعی، مطالعه برروی الگوهای صنعتی شدن را یکی دیگر از اقداماتی دانست که دانشگاهیان باید آن را بررسی کند یادآورشد:‌ دانشگاه باید بابررسی عمیق الگوهای صنعتی ویافتن تجربه های دیگران الگوی صنعتی کشوررا متناسب با شرایط ایران تدوین کند. وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد ساختارهای نهادی برای ارتباط سرمایه گذاران بانخبگان را مورد تاکید قرارداد و گفت:‌ ساختار سازمانی وعملکردی چنین نهادهایی درکشور هنور به درستی مطالعه و ایجاد نشده است.

وی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درکل کشوررا از دیگر وظایف نظام آکادمیک کشور برشمرد و بااشاره به اینکه اگردانشگاه به مقوله کیفیت توجه کند جامعه رشد خواهد کرد افزود:‌ تلاش جامعه دانشگاهی برای پیشرفت کشور واقعا ستودنی است اما محقق ساختن اهداف توسعه ملی فقط با ارتقاء‌کیفیت در آموزش و پژوهش دردانشگاه ها امکان پذیراست چرا که جامعه بدون داشتن نیروهای خلاق و کارآفرین رشد نکرده است و ما باید این پیوند ها را درجامعه احیاء کنیم.

ربیعی با اشاره به اینکه ۴.۳ میلیون دانشجو داریم واین یک قدرت است اظهار کرد :‌اگراین جمعیت در فرآیند خلاقیت و نوآوری قرارگیرد کشور حتما به اهداف خود خواهد رسید. وزیرتعاون،‌ کارورفاه اجتماعی به توسعه دانشگاه های نسل چهارم یعنی دانشگاه های کارآفرین اشاره کرد و ادامه داد:‌ رسالت دانشگاه باید تربیت کارآفرین به جای کارجو باشد.

Share