گزارش تصویری تجمع هواداران احمدی‌نژاد در روز تولد ۵۷ سالگی‌اش

Amir Pourmand (1 of 9)-8 Amir Pourmand (2 of 9)-7 Amir Pourmand (3 of 9)-7 Amir Pourmand (4 of 9)-9 Amir Pourmand (5 of 9)-8 Amir Pourmand (6 of 9)-8 Amir Pourmand (7 of 9)-8 Amir Pourmand (8 of 9)-8 Amir Pourmand (9 of 9)-8

Share