مصوبه طرح مهرآفرین لغو شد/ همه استخدام‌ها پَر!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در حالی که بسیاری از جوانان در آزمون های استخدامی دولتی در شش ماهه ابتدای سال ۹۲ شرکت کرده و هزینه های مختلفی برای طی مراحل استخدام متحمل شده اند، دولت طرح مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن را لغو کرد تا آرزوی شاغل شدن بسیاری ها بر باد برود!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصوب کرد “تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۱۳۹۱.۹.۳۰ موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود”.n00321126-b

استخدام دستگاه‌های اجرایی طبق قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری انجام می‌شود

بر این اساس، اقداماتی که در دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی‌الاثر شدن هریک از بندهای تصویب‌نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور صحیح تلقی می‌شود.

همچنین با توجه به بند ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، هرگونه استخدام در دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس‌جمهور – برای اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس بند ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً بر اساس ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسئول دستگاه اجرایی است.

ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند ب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شوند.

Share