فکر می​کنید این عکس کجاست؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فکر می​کنید این مکان در کدام کشور دنیاست؟   این مکان زیبا نه آمریکاست و نه اروپا، اینجا بندر انزلی ایـــران است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فکر می​کنید این مکان در کدام کشور دنیاست؟

183135_612

 

این مکان زیبا نه آمریکاست و نه اروپا، اینجا بندر انزلی ایـــران است.

Share