شیخ دیپلمات به مجلس رکب زد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معرفی غیرمنتظره رضا فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس در شرایطی که همه شواهد و قرائن از قطعی بودن معرفی جعفر توفیقی حکایت داشت، سوالاتی را در محافل سیاسی و رسانه ای به وجود آورده است.

69290_346به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معرفی غیرمنتظره رضا فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس در شرایطی که همه شواهد و قرائن از قطعی بودن معرفی جعفر توفیقی حکایت داشت، سوالاتی را در محافل سیاسی و رسانه ای به وجود آورده است.

عده ای معتقدند قصد حسن روحانی از همان ابتدا معرفی فرجی دانا بود اما از آنجا که ممکن بود انتخاب او به عنوان سرپرست و به تبع آن عملکرد دوماهه او – که احتمالا با عزل و نصب ها و تصمیمات اساسی تاثیرگذاری همراه می‌شد – حساسیت‌هایی را برای مجلس بیافریند، روحانی ترجیح داد تا با معرفی توفیقی دست کم سه هدف زیر را محقق کند:

۱.    از میان بردن حساسیت های عملکرد دوماهه فرجی دانا به عنوان سرپرست وزارت علوم
۲.    القای همراهی ویژه و امتیاز روحانی به مجلس با عدم معرفی توفیقی با توجه به ذهنیت نمایندگان درباره سابقه سیاسی او
۳.    انجام تغییرات موردنظر روحانی و دولت در وزارت علوم تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید بدون آنکه وزیر معرفی شده مجبور باشد درباره آنها پاسخ بدهد

ذهنیت ایجادشده در خصوص رکب روحانی به مجلس زمانی تقویت می شود که به نقشی که توفیقی در این مدت به عنوان گزینه قطعی وزارت علوم بازی کرد توجه کنیم. توفیقی در این مدت از هیچ اقدامی از دیدارهای گسترده با مراجع عظام تقلید گرفته تا حتی رایزنی شخصی با نمایندگان مجلس دریغ نکرد.

البته در این میان ذهنیتی نیز وجود دارد که بر اساس آن توفیقی گزینه نهایی روحانی بود اما رییس جمهور به دلیل گزارش هایی که از فضای مجلس و موضع نمایندگان نسبت به توفیقی به او رسید، تصمیم خود را در آخرین لحظات برگردانده است.

شما در خصوص معرفی فرجی دانا به جای توفیقی چه فکر می کنید؟ آیا به نظر شما روحانی به مجلس رکب زد تا با تحت تاثیر قرار دادن نمایندگان، نه تنها برای فرجی دانا بلکه برای دو گزینه دیگر خود برای وزارت ورزش و وزارت آموزش و پرورش نیز بدون مشکل رای اعتماد لازم را بگیرد؟ در این شرایط، واکنش مجلس به گزینه های پیشنهادی رییس‌جمهور را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟/صراط

Share