سایه در شب بزرگداشت خویش چه گفت !

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا صد و سی و هفتمین شب از شبهای مجله بخارا به شاعر بزرگ گیلانی امیرهوشنگ ابتهاج(ه.ا.سایه) اختصاص داشت.این مراسم با حضور جمعی از بزرگان دنیای ادب و هنر نظیر سیمین بهبهانی , محمدرضا شفیعی کدکنی , داریوش طلایی ,شهرام ناظری و…برگزار شد. سایه در این شب اظهار داشت: این […]

6139_10151709350017742_1273007736_nبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا صد و سی و هفتمین شب از شبهای مجله بخارا به شاعر بزرگ گیلانی امیرهوشنگ ابتهاج(ه.ا.سایه) اختصاص داشت.این مراسم با حضور جمعی از بزرگان دنیای ادب و هنر نظیر سیمین بهبهانی , محمدرضا شفیعی کدکنی , داریوش طلایی ,شهرام ناظری و…برگزار شد.
سایه در این شب اظهار داشت:
این روز‌ها چیز تازهای دارد رسم می‌شود و مردهها زنده می‌شوند. یک بابایی در سردخانه دوباره بعد از به دار کشیدن زنده شده. حالا هم در این مراسم که باید در غیاب من صورت می‌گرفت خود، صاحب عله دارد صحبت می‌کند. سومیاش چه خواهد بود؟ به هر صورت، این هم مغتنم است. خوب است که آدم ببیند پشت سرش چه می‌گویند. البته باید این را در نظر بگیریم که به هر حال وقتی من این‌جا نشستهام، یک مقدار تعارفات هم در این حرفها هست. دربست این حرفها را نپذیریم. بعد از روز واقعه معلوم می‌شود؛ بعضی از دوستان میدان وسیعتری پیدا می‌کنند برای تاخت و تاز و حق هم دارند.

شناختن من کار مشکلی نیست. ما آدمهای صاف و سادهای هستیم که به معنای واقعی از پشت کوه آمدهایم. این کوه بلند البرز ولایت مرا از ولایت خیلیها جدا می‌کند. آدمهای ساده شناختنشان هم ساده است. بعضیها بی‌خود زحمت می‌کشند که نکتههایی پیدا بکنند و بگویند. نگفته هم معلوم است. چیز مهمی نیست. ولی خوب من موافق‌ام و این روز‌ها هر چه گفتم، از باور خودم گفتم و با صداقت خواهم گفت. هیچ چیز را به خودم نبستم. هیچ ادایی درنیاوردم. این تنها توفیق من است و تنها چیزی است که می‌توانم به آن ببالم. باقی فرع قضیه است. مهارتهایی هست که آدمها در طول زمان کسب می‌کنند و هر مهارت هم در جای خودش قیمتش از بقیه مهارتهاست. مهارتها قابل کسب است، آن چیزی که گوهر اصلی است، آن قیمت دارد. خوش به حال کسانی که می‌توانند این مهارتها را تا آنجا که ممکن است، حفظ کنند یا بیان کنند. مهارت آن موقعی ارزش دارد که در بیان یک چیز باارزش باشد، وگرنه چیزی نیست. به هر حال خیلی ممنونم از همه./ایسنا

Share